Domů > Naše akce > Přípravky

- propozice 2012

PROPOZICE

SERIÁL TURNAJŮ PŘÍPRAVEK

SK Badminton Český Krumlov vypisuje již XII. ročník turnajů přípravek. Série těchto turnajů má za cíl umožnit kategorii přípravek možnost soutěžení a první konfrontace mezi sobě rovnými. Turnaje by také měly pomoci badmintonovým benjamínkům pochopit základní podstatu soutěžního badmintonu.

Pořadatel:
SKB Český Krumlov (www.badmintonckrumlov.cz)

Místo:

reklamni_lista_bila_kopie.jpg

Sportovní hala Český Krumlov, Chvalšinská ulice 111, 381 01 Český Krumlov

Termíny:
1. kolo – sobota 25. února 2012
2. kolo – sobota 31. března 2012
3. kolo – sobota 5. května 2012

Kategorie:
- ročník 2001
- ročník 2002
- ročník 2003 a mladší
Účast hráčů a hráček není nijak omezena.Turnaj je otevřený pro všechny zájemce!!!

Disciplína:
dvouhra dívek a dvouhra chlapců. Pořadatel zvolí podle počtu účastníků takový systém, který zajistí každému účastníkovi sehrání nejméně tří zápasů.

Losování:
při nasazení do prvního kola se bude přihlížet k aktuálnímu žebříčku U-13. Nasazování do dalších kol bude provedeno podle výsledků kol předchozích.

Program:
8:30 prezentace
8:45 losování
9:00 zahájení turnaje

Startovné:
100,- Kč za hráče

Ubytování:
je možno si zajistit v ubytovně přímo ve Sportovní hale. Cena je 350,- Kč za osobu a noc.

Hodnocení:
po každém odehraném kole bude stanoveno přesné pořadí. Podle dosaženého pořadí budou účastníkům přiděleny body. 1. místo v turnaji = 1 bod, 2. místo v turnaji = 2 body, 3. místo v turnaji = 3 body, 4 místo v turnaji = 4 body (v přípa-dě umístění na 3. - 4. místě obdrží obě družstva 4 body), 5. místo v turnaji = 5 bo-dů, atd. Čím lepší umístění, tím méně bodů …… a tím lépe v konečném hodnocení. Celkovým vítězem se stane hráč (hráčka) s nejnižším počtem bodů.
Při rovnosti bodů získaných v jednotlivých kolech rozhoduje bilance vzájemných zá-pasů. Nejprve se porovnají zápasy, potom sety a nakonec součty míčů ve vzájem-ných zápasech. V případě, že rovná bilance zápasů, setů i míčů rozhoduje los. Hráč, který sehrál více kol je v konečném pořadí před absentujícím hráčem se stejným po-čtem bodů. Hráčům, kteří se některého ze sehraných kol nezúčastní, se počítá umís-tění na posledním místě v dotčeném kole. Za poslední místo je počítáno umístění za nejhorším hráčem, který se dotčeného kola zúčastnil. Pokud chybí více hráčů, je jim všem započítáno stejné pořadí = poslední místo.
 
Pořadí po každém odehraném kole bude bez zbytečného prodlení zveřejněno na klu-bových webových stránkách pořadatele turnajů www.badmintonckrumlov.cz i na ofi-ciálních webových stránkách JčBaS www.jcbas.cz

Míče:
Péřové míče RSL dodává pořadatel.

Ceny:
pro hráče a hráčky na prvních třech místech v každé kategorii budou v každém kole připraveny medaile a diplomy. Po posledním kole budou pro všechny účastníky na-víc připraveny drobné ceny.

Kontakt:
Karel Kotyza – mobil: 604 639 610

Karel Kotyza – místopředseda SKB Český Krumlov
10. ledna 2012, Český Krumlov
www.badmintonckrumlov.cz

Hlavní partneři

  • Město Český Krumlov
  • Olier
  • Swietelsky
  • Balcar
  • Český badmintonový svaz
  • Energo Český Krumlov
  • Město Český Krumlov
 
 

SKB Český Krumlov

Facebook

SK Badminton Český Krumlov, z.s.

Chvalšinská 111, 381 01 Český Krumlov

IČO: 690 85 692

tel.: +420 724 320 839

e-mail: radek.votava@mybox.cz

Mohlo by Vás zajímat:

 

krumlováci.cz

Kouzelné bylinky

Badminton na Výstavišti

 

 

Sportovní činnost dětí a mládeže našeho klubu je podporována z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Copyright 2016 SK Badminton Český Krumlov, developed by Unipex CZ s.r.o., design by JIRAKstudio